Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0257(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0163/2011

Внесени текстове :

A7-0163/2011

Разисквания :

PV 17/11/2011 - 3
CRE 17/11/2011 - 3

Гласувания :

PV 17/11/2011 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0508

Протокол
Четвъртък, 17 ноември 2011 г. - Страсбург

3. Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

Georgios Koumoutsakos представи доклада.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Изказаха се: Damien Abad (заместващ Dominique Riquet, докладчик по становище на комисията BUDG), Rosa Estaràs Ferragut (докладчик по становището на комисията REGI), Alain Cadec (докладчик по становището на комисията РECH), Crescenzio Rivellini, от името на групата PPE, Guido Milana, от името на групата S&D, Pat the Cope Gallagher, от името на групата ALDE, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Jim Higgins, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Peter van Dalen, Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica и Marit Paulsen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jan Kozłowski, Josefa Andrés Barea, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves и João Ferreira.

Изказа се Maria Damanaki.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Giles CHICHESTER
Заместник-председател

Изказа се Georgios Koumoutsakos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 17 ноември 2011 г.

Правна информация - Политика за поверителност