Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0257(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0163/2011

Teksty złożone :

A7-0163/2011

Debaty :

PV 17/11/2011 - 3
CRE 17/11/2011 - 3

Głosowanie :

PV 17/11/2011 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0508

Protokół
Czwartek, 17 listopada 2011 r. - Strasburg

3. Dalszy rozwój zintegrowanej polityki morskiej ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

Georgios Koumoutsakos przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Głos zabrali: Damien Abad (w zastępstwie Dominique'a Riqueta, sprawozdawcy komisji opiniodawczej BUDG), Rosa Estaràs Ferragut (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Alain Cadec (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Crescenzio Rivellini w imieniu grupy PPE, Guido Milana w imieniu grupy S&D, Pat the Cope Gallagher w imieniu grupy ALDE, Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Jim Higgins, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Peter van Dalen, Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica i Marit Paulsen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jan Kozłowski, Josefa Andrés Barea, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves i João Ferreira.

Głos zabrała Maria Damanaki.

PRZEWODNICTWO: Giles CHICHESTER
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Georgios Koumoutsakos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 17.11.2011 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności