Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0257(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0163/2011

Predkladané texty :

A7-0163/2011

Rozpravy :

PV 17/11/2011 - 3
CRE 17/11/2011 - 3

Hlasovanie :

PV 17/11/2011 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0508

Zápisnica
Štvrtok, 17. novembra 2011 - Štrasburg

3. Budúci rozvoj integrovanej námornej politiky ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

Georgios Koumoutsakos uviedol správu.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Damien Abad (zastupujúci Dominiqua Riqueta, spravodajcu výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Rosa Estaràs Ferragut (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Crescenzio Rivellini v mene skupiny PPE, Guido Milana v mene skupiny S&D, Pat the Cope Gallagher v mene skupiny ALDE, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Jim Higgins, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Peter van Dalen, Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica a Marit Paulsen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jan Kozłowski, Josefa Andrés Barea, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves a João Ferreira.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki.

PREDSEDNÍCTVO: Giles CHICHESTER
podpredseda

V rozprave vystúpil Georgios Koumoutsakos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 17.11.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia