Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2210(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0362/2011

Внесени текстове :

A7-0362/2011

Разисквания :

PV 17/11/2011 - 4
CRE 17/11/2011 - 4

Гласувания :

PV 17/11/2011 - 6.10
CRE 17/11/2011 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0516

Протокол
Четвъртък, 17 ноември 2011 г. - Страсбург

4. Борба срещу незаконния риболов на световно равнище - ролята на ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно борбата срещу незаконния риболов на световно равнище - ролята на ЕС [2010/2210(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

Isabella Lövin представи доклада.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Изказаха се: Maurice Ponga (докладчик по становището на комисията DEVE), Barbara Matera, от името на групата PPE, Ole Christensen, от името на групата S&D, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Josefa Andrés Barea, Ian Hudghton, Elie Hoarau, Francisco Sosa Wagner, Kriton Arsenis и Guido Milana.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Richard Howitt, Gesine Meissner, Silvia-Adriana Ţicău, Andrew Henry William Brons, Ulrike Rodust и Phil Prendergast.

Изказаха се: Maria Damanaki и Isabella Lövin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 17 ноември 2011 г.

Правна информация - Политика за поверителност