Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 november 2011 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 11.55 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

5. De noodzaak van via nummer 112 bereikbare noodhulpdiensten (schriftelijke verklaring)
CRE


Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, die terugkomt op de opmerkingen van Claudio Morganti tijdens het debat van gisteren over de situatie van de Roma in de lidstaten (punt 13 van de notulen van 16.11.2011).

°
° ° °

Schriftelijke verklaring 0035/2011 ingediend door de leden Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner en Gianni Pittella over de noodzaak van via nummer 112 bereikbare noodhulpdiensten is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, leden 3 en 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van deze vergadering (P7_TA(2011)0519) met vermelding in de notulen van de namen van de ondertekenaars (zie bijlage I).

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa en Marian-Jean Marinescu.

Juridische mededeling - Privacybeleid