Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2870(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0577/2011

Συζήτηση :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0510

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

6.4. Συνάντηση κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011 (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011 και B7-0587/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0577/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0577/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011 και B7-0587/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Μαριέττα Γιαννάκου, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Hannes Swoboda και Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff και Alexander Alvaro, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon και Marek Henryk Migalski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Νίκη Τζαβέλα.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0510)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0578/2011 και B7-0583/2011 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις:

Ο Elmar Brok επί της τροπολογίας 1.

Η Sarah Ludford παρουσίασε προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 22, η οποία κρατείται.

Ο Elmar Brok παρουσίασε προφορική τροπολογία για την προσθήκη νέας παραγράφου 25α, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου