Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2913(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0588/2011

Debatten :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Stemmingen :

PV 17/11/2011 - 6.6

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0512

Notulen
Donderdag 17 november 2011 - Straatsburg

6.6. Verbod op clustermunitie (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011 en B7-0593/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0588/2011

(ter vervanging van B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0592/2011 en B7-0593/2011

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli en Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie,

Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin en Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie,

Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie,

Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks en Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0512)

(Ontwerpresolutie B7-0591/2011 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid