Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 ноември 2011 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

7. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Wolfgang Kreissl-Dörfler - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki и Daniel Hannan

Доклад Georgios Koumoutsakos - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly et Kay Swinburne

Доклад Jan Březina - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan и Hannu Takkula

Среща на високо равнище ЕС-САЩ на 28 ноември 2011 г. - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner и Paul Murphy

Откритата интернет мрежа и неутралността на мрежите в Европа - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik и Kay Swinburne

Забрана на касетъчните боеприпаси - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu и Norica Nicolai

Модернизиране на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на единния цифров пазар - RC B7-0608/2011

Peter Jahr и Daniel Hannan

Доклад Krzysztof Lisek - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke и Adam Bielan

Доклад Isabella Lövin - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly и Robert Sturdy

Правна информация - Политика за поверителност