Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Wolfgang Kreissl-Dörfler - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki και Daniel Hannan

Έκθεση Γεώργιος Κουμουτσάκος - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly και Kay Swinburne

Έκθεση Jan Březina - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan και Hannu Takkula

Συνάντηση κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011 - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner και Paul Murphy

Ανοικτό διαδίτκυο και ουδετερότητα του διαδικτύου στην Ευρώπη - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik και Kay Swinburne

Απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu και Norica Nicolai

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας στον τομέα του ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά - RC B7-0608/2011

Peter Jahr και Daniel Hannan

Έκθεση Krzysztof Lisek - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke και Adam Bielan

Έκθεση Isabella Lövin - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly και Robert Sturdy

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου