Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 november 2011 - Straatsburg

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

7. Stemverklaringen
Volledige verslagen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Wolfgang Kreissl-Dörfler - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki en Daniel Hannan

Verslag Georgios Koumoutsakos - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly en Kay Swinburne

Verslag Jan Březina - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan en Hannu Takkula

Top EU-VS van 28 november 2011 - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner en Paul Murphy

Open Internet en webneutraliteit in Europa - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik en Kay Swinburne

Verbod op clustermunitie - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu en Norica Nicolai

Modernisering van BTW-wetgeving ter versterking van de digitale binnenmarkt - RC B7-0608/2011

Peter Jahr en Daniel Hannan

Verslag Krzysztof Lisek - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke en Adam Bielan

Verslag Isabella Lövin - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly en Robert Sturdy

Juridische mededeling - Privacybeleid