Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 listopada 2011 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

7. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Wolfgang Kreissl-Dörfler - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki i Daniel Hannan

Sprawozdanie Georgios Koumoutsakos - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly i Kay Swinburne

Sprawozdanie Jan Březina - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan i Hannu Takkula

Szczyt UE-USA dnia 28 listopada 2011 r. - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner i Paul Murphy

Otwarty internet i neutralność sieci w Europie - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik i Kay Swinburne

Zakaz stosowania amunicji kasetowej - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu i Norica Nicolai

Unowocześnienie prawodawstwa w zakresie VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego - RC B7-0608/2011

Peter Jahr i Daniel Hannan

Sprawozdanie Krzysztof Lisek - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke i Adam Bielan

Sprawozdanie Isabella Lövin - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly i Robert Sturdy

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności