Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. novembra 2011 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

7. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Wolfgang Kreissl-Dörfler - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki a Daniel Hannan

Správa: Georgios Koumoutsakos - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly a Kay Swinburne

Správa: Jan Březina - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan a Hannu Takkula

Samit EÚ – USA 28. novembra 2011 - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner a Paul Murphy

Otvorený internet a neutralita siete v Európe - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik a Kay Swinburne

Zákaz kazetovej munície - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu a Norica Nicolai

Modernizácia právnych predpisov týkajúcich sa DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu - RC B7-0608/2011

Peter Jahr a Daniel Hannan

Správa: Krzysztof Lisek - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke a Adam Bielan

Správa: Isabella Lövin - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly a Robert Sturdy

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia