Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

10. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Κατόπιν προτάσεως της Ομάδας ALDE, το Σώμα επικυρώνει τον ορισμό του Kent Johansson ως μέλους της Αντιπροσωπείας στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Κροατίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου