Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2908(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0594/2011

Разисквания :

PV 17/11/2011 - 11.1
CRE 17/11/2011 - 11.1

Гласувания :

PV 17/11/2011 - 12.1

Приети текстове :

P7_TA(2011)0517

Протокол
Четвъртък, 17 ноември 2011 г. - Страсбург

11.1. Иран - неотдавнашни случаи на нарушение на правата на човека
CRE

Предложения за резолюция B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 и B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake и Barbara Lochbihler представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan и George Sabin Cutaş.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig и Peter Skinner.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.1 от протокола от 17.11.2011.

Правна информация - Политика за поверителност