Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2908(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0594/2011

Debatten :

PV 17/11/2011 - 11.1
CRE 17/11/2011 - 11.1

Stemmingen :

PV 17/11/2011 - 12.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0517

Notulen
Donderdag 17 november 2011 - Straatsburg

11.1. Iran - recente gevallen van schendingen van de mensenrechten
CRE

Ontwerpresoluties B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 en B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake en Barbara Lochbihler lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan en George Sabin Cutaş.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig en Peter Skinner.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.1 van de notulen van 17.11.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid