Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2908(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0594/2011

Debatter :

PV 17/11/2011 - 11.1
CRE 17/11/2011 - 11.1

Omröstningar :

PV 17/11/2011 - 12.1

Antagna texter :

P7_TA(2011)0517

Protokoll
Torsdagen den 17 november 2011 - Strasbourg

11.1. Iran – de senaste fallen av brott mot de mänskliga rättigheterna
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 och B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake och Barbara Lochbihler redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan och George Sabin Cutaş.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig och Peter Skinner.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 17.11.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy