Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2909(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0595/2011

Debatten :

PV 17/11/2011 - 11.2
CRE 17/11/2011 - 11.2

Stemmingen :

PV 17/11/2011 - 12.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0518

Notulen
Donderdag 17 november 2011 - Straatsburg

11.2. Egypte, in het bijzonder het geval van blogger Alaa Abdel Fatah
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 en B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake en Franziska Katharina Brantner lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola en Cristian Dan Preda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr en Othmar Karas.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 17.11.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid