Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2909(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0595/2011

Rozpravy :

PV 17/11/2011 - 11.2
CRE 17/11/2011 - 11.2

Hlasovanie :

PV 17/11/2011 - 12.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0518

Zápisnica
Štvrtok, 17. novembra 2011 - Štrasburg

11.2. Egypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 a B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake a Franziska Katharina Brantner uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Monica Luisa Macovei v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D, Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr a Othmar Karas.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.2 zápisnice zo dňa 17.11.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia