Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 17. marraskuuta 2011 - Strasbourg

11. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 15.11.2011, kohta 3)


11.1. Iran – viimeaikaiset ihmisoikeusloukkaukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 ja B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake ja Barbara Lochbihler esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Monica Luisa Macovei PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan ja George Sabin Cutaş.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti: Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig ja Peter Skinner.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.11.2011, kohta 12.1.


11.2. Egypti, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fatahin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 ja B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake ja Franziska Katharina Brantner esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Monica Luisa Macovei PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola ja Cristian Dan Preda.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti: Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr ja Othmar Karas.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.11.2011, kohta 12.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö