Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. november 17., Csütörtök - Strasbourg

11. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2011.11.15-i jegyzőkönyv 3. pont .)


11.1. Irán - az emberi jogok megsértésének legutóbbi esetei

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 és B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake és Barbara Lochbihler előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Monica Luisa Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan és George Sabin Cutaş.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig és Peter Skinner.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.11.17-i jegyzőkönyv 12.1. pont .


11.2. Egyiptom és különösen Alaa Abdel Fatah blogger ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 és B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake és Franziska Katharina Brantner előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Monica Luisa Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola és Cristian Dan Preda.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr és Othmar Karas.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.11.17-i jegyzőkönyv 12.2. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat