Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2011 m. lapkričio 17 d. - Strasbūras

11.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius, žiūrėti punktą 3 protokolo 15.11.2011)


11.1. Iranas: paskutiniai žmogaus teisių pažeidimų atvejai

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 ir B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake ir Barbara Lochbihler pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Monica Luisa Macovei PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan ir George Sabin Cutaş.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig ir Peter Skinner.

Kalbėjo Maria Damanaki (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.1 protokolo 17.11.2011.


11.2. Egiptas, ypač tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 ir B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake ir Franziska Katharina Brantner pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Monica Luisa Macovei PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola ir Cristian Dan Preda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr ir Othmar Karas.

Kalbėjo Maria Damanaki (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.2 protokolo 17.11.2011.

Teisinė informacija - Privatumo politika