Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2908(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0594/2011

Arutelud :

PV 17/11/2011 - 11.1
CRE 17/11/2011 - 11.1

Hääletused :

PV 17/11/2011 - 12.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0517

Protokoll
Neljapäev, 17. november 2011 - Strasbourg

12.1. Iraan - hiljutised inimõiguste rikkumise juhtumid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 ja B7-0606/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0594/2011

(asendades B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 ja B7-0606/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin ja Michael Cashman fraktsiooni S&D nimel,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni ECR nimel,

Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel,

Bastiaan Belder ja Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA-PROV(2011)0517)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika