Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2908(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0594/2011

Keskustelut :

PV 17/11/2011 - 11.1
CRE 17/11/2011 - 11.1

Äänestykset :

PV 17/11/2011 - 12.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0517

Pöytäkirja
Torstai 17. marraskuuta 2011 - Strasbourg

12.1. Iran – viimeaikaiset ihmisoikeusloukkaukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 ja B7-0606/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0594/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 ja B7-0606/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin ja Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta,

Bastiaan Belder ja Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA-PROV(2011)0517)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö