Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2908(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0594/2011

Debates :

PV 17/11/2011 - 11.1
CRE 17/11/2011 - 11.1

Balsojumi :

PV 17/11/2011 - 12.1

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0517

Protokols
Ceturtdiena, 2011. gada 17. novembris - Strasbūra

12.1. Irāna — pēdējā laikā notikušie cilvēktiesību pārkāpumi (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 un B7-0606/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0594/2011

(aizstāj B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 un B7-0606/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin un Michael Cashman S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan un Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,

Bastiaan Belder un Jaroslav Paška EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA-PROV(2011)0517).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika