Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2908(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0594/2011

Dezbateri :

PV 17/11/2011 - 11.1
CRE 17/11/2011 - 11.1

Voturi :

PV 17/11/2011 - 12.1

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0517

Proces-verbal
Joi, 17 noiembrie 2011 - Strasbourg

12.1. Iran - cazuri recente de încălcare a drepturilor omului (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 şi B7-0606/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0594/2011

(care înlocuieşte B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 şi B7-0606/2011):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin şi Michael Cashman, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda şi Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan şi Michał Tomasz Kamiński, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL,

Bastiaan Belder şi Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA-PROV(2011)0517)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate