Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2908(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0594/2011

Debatter :

PV 17/11/2011 - 11.1
CRE 17/11/2011 - 11.1

Omröstningar :

PV 17/11/2011 - 12.1

Antagna texter :

P7_TA(2011)0517

Protokoll
Torsdagen den 17 november 2011 - Strasbourg

12.1. Iran – de senaste fallen av brott mot de mänskliga rättigheterna (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 och B7-0606/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0594/2011

(ersätter B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 och B7-0606/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin och Michael Cashman för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen;

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan och Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen;

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen;

Bastiaan Belder och Jaroslav Paška för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA-PROV(2011)0517)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy