Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2909(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0595/2011

Keskustelut :

PV 17/11/2011 - 11.2
CRE 17/11/2011 - 11.2

Äänestykset :

PV 17/11/2011 - 12.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0518

Pöytäkirja
Torstai 17. marraskuuta 2011 - Strasbourg

12.2. Egypti, erityisesti bloginpitäjä Alaa Abd El-Fatahin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 ja B7-0607/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0595/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 ja B7-0607/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza ja Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki ja Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta,

Marie-Christine Vergiat ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta,

Bastiaan Belder ja Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA-PROV(2011)0518)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö