Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2909(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0595/2011

Debaty :

PV 17/11/2011 - 11.2
CRE 17/11/2011 - 11.2

Głosowanie :

PV 17/11/2011 - 12.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0518

Protokół
Czwartek, 17 listopada 2011 r. - Strasburg

12.2. Egipt, w szczególności sprawa blogera Alai Abdela Fataha (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 i B7-0607/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0595/2011

(zastępujący B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 i B7-0607/2011):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza i Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki i Peter van Dalen w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL,

Bastiaan Belder i Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA-PROV(2011)0518)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności