Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2909(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0595/2011

Dezbateri :

PV 17/11/2011 - 11.2
CRE 17/11/2011 - 11.2

Voturi :

PV 17/11/2011 - 12.2

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0518

Proces-verbal
Joi, 17 noiembrie 2011 - Strasbourg

12.2. Egipt - în special cazul bloggerului Alaa Abdel Fatah (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 şi B7-0607/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0595/2011

(care înlocuieşte B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 şi B7-0607/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza şi Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki şi Peter van Dalen, în numele Grupului ECR,

Marie-Christine Vergiat şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL,

Bastiaan Belder şi Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA-PROV(2011)0518)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate