Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2909(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0595/2011

Rozpravy :

PV 17/11/2011 - 11.2
CRE 17/11/2011 - 11.2

Hlasovanie :

PV 17/11/2011 - 12.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0518

Zápisnica
Štvrtok, 17. novembra 2011 - Štrasburg

12.2. Egypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 a B7-0607/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0595/2011

(nahrádzajúci B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 a B7-0607/2011):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza a Kristian Vigenin v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki a Peter van Dalen v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL,

Bastiaan Belder a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA-PROV(2011)0518)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia