Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2909(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0595/2011

Debatter :

PV 17/11/2011 - 11.2
CRE 17/11/2011 - 11.2

Omröstningar :

PV 17/11/2011 - 12.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0518

Protokoll
Torsdagen den 17 november 2011 - Strasbourg

12.2. Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fatah (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 och B7-0607/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0595/2011

(ersätter B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 och B7-0607/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza och Kristian Vigenin för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Frédérique Ries för ALDE-gruppen;

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki och Peter van Dalen för ECR-gruppen;

Marie-Christine Vergiat och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen;

Bastiaan Belder och Jaroslav Paška för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA-PROV(2011)0518)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy