Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 17 ноември 2011 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика ***I (разискване)
 4.Борба срещу незаконния риболов на световно равнище - ролята на ЕС (разискване)
 5.Необходимост от достъпни услуги за спешни повиквания на номер 112 (писмена декларация)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Подкрепа от страна на ЕС за Международният наказателен съд (МНС): отговор на предизвикателствата и превъзмогване на трудностите (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика ***I (гласуване)
  
6.3.Рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.) * (гласуване)
  
6.4.Среща на високо равнище ЕС-САЩ на 28 ноември 2011 г. (гласуване)
  
6.5.Откритата интернет мрежа и неутралността на мрежите в Европа (гласуване)
  
6.6.Забрана на касетъчните боеприпаси (гласуване)
  
6.7.Модернизиране на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на единния цифров пазар (гласуване)
  
6.8.Препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (гласуване)
  
6.9.Интегриране на принципа за равенство между половете в дейността на Европейския парламент (гласуване)
  
6.10.Борба срещу незаконния риболов на световно равнище - ролята на ЕС (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Състав на междупарламентарните делегации
 11.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
11.1.Иран - неотдавнашни случаи на нарушение на правата на човека
  
11.2.Египет и в частност случая на блогъра Alaa Abdel Fatah
 12.Време за гласуване
  
12.1.Иран - неотдавнашни случаи на нарушение на правата на човека (гласуване)
  
12.2.Египет и в частност случая на блогъра Alaa Abdel Fatah (гласуване)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Решения относно някои документи
 15.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Необходимост от достъпни услуги за спешни повиквания на номер 112 (писмена декларация)
Протокол (218 kb) Присъствен списък (53 kb)    Резултати от поименно гласуване (968 kb) Приложение 1 (10 kb) 
 
Протокол (236 kb) Присъствен списък (50 kb) Резултати от гласувания (264 kb) Резултати от поименно гласуване (528 kb)    
 
Протокол (269 kb) Присъствен списък (68 kb) Резултати от гласувания (509 kb) Резултати от поименно гласуване (1174 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност