Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 17. november 2011 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik ***I (forhandling)
 4.Bekæmpelse af ulovligt fiskeri på globalt plan (forhandling)
 5.Behovet for alment tilgængelige 112-alarmtjenester (skriftlig erklæring)
 6.Afstemningstid
  6.1.EU-støtte til Den Internationale Straffedomstol (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.2.Program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik ***I (afstemning)
  6.3.Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område * (afstemning)
  6.4.Topmøde EU-USA den 28. november 2011 (afstemning)
  6.5.Det åbne internet og netneutraliteten i Europa (afstemning)
  6.6.Forbud mod klyngebomber (afstemning)
  6.7.Modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (afstemning)
  6.8.Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien (afstemning)
  6.9.Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (afstemning)
  6.10.Bekæmpelse af ulovligt fiskeri på globalt plan (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.De interparlamentariske delegationers sammensætning
 11.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  11.1.Iran - de seneste tilfælde af menneskerettighedskrænkelser
  11.2.Egypten, navnlig sagen om bloggeren Alaa Abdel Fatah
 12.Afstemningstid
  12.1.Iran - de seneste tilfælde af menneskerettighedskrænkelser (afstemning)
  12.2.Egypten, navnlig sagen om bloggeren Alaa Abdel Fatah (afstemning)
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 15.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Behovet for alment tilgængelige 112-alarmtjenester (skriftlig erklæring)
Protokol (195 kb) Deltagerliste (53 kb)    Afstemning ved navneopråb (968 kb) Bilag 1 (10 kb) 
 
Protokol (204 kb) Deltagerliste (50 kb) Afstemningsresultater (248 kb) Afstemning ved navneopråb (503 kb)    
 
Protokol (243 kb) Deltagerliste (61 kb) Afstemningsresultater (449 kb) Afstemning ved navneopråb (1104 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik