Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 17. november 2011 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik ***I (forhandling)
 4.Bekæmpelse af ulovligt fiskeri på globalt plan (forhandling)
 5.Behovet for alment tilgængelige 112-alarmtjenester (skriftlig erklæring)
 6.Afstemningstid
  
6.1.EU-støtte til Den Internationale Straffedomstol (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.2.Program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik ***I (afstemning)
  
6.3.Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område * (afstemning)
  
6.4.Topmøde EU-USA den 28. november 2011 (afstemning)
  
6.5.Det åbne internet og netneutraliteten i Europa (afstemning)
  
6.6.Forbud mod klyngebomber (afstemning)
  
6.7.Modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (afstemning)
  
6.8.Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien (afstemning)
  
6.9.Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (afstemning)
  
6.10.Bekæmpelse af ulovligt fiskeri på globalt plan (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.De interparlamentariske delegationers sammensætning
 11.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
11.1.Iran - de seneste tilfælde af menneskerettighedskrænkelser
  
11.2.Egypten, navnlig sagen om bloggeren Alaa Abdel Fatah
 12.Afstemningstid
  
12.1.Iran - de seneste tilfælde af menneskerettighedskrænkelser (afstemning)
  
12.2.Egypten, navnlig sagen om bloggeren Alaa Abdel Fatah (afstemning)
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 15.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Behovet for alment tilgængelige 112-alarmtjenester (skriftlig erklæring)
Protokol (195 kb) Tilstedeværelsesliste (53 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (968 kb) Bilag 1 (10 kb) 
 
Protokol (204 kb) Tilstedeværelsesliste (50 kb) Afstemningsresultater (248 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (503 kb)    
 
Protokol (243 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) Afstemningsresultater (449 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1104 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik