Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Περαιτέρω ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής ***I (συζήτηση)
 4.Καταπολέμηση της παράνομης αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο (συζήτηση)
 5.Ανάγκη προσβασιμότητας των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του 112 (γραπτή δήλωση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Στήριξη της ΕΕ προς το Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.2.Περαιτέρω ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής ***I (ψηφοφορία)
  6.3.Πρόγραμμα - πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας * (ψηφοφορία)
  6.4.Συνάντηση κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011 (ψηφοφορία)
  6.5.Ανοικτό διαδίτκυο και ουδετερότητα του διαδικτύου στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  6.6.Απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (ψηφοφορία)
  6.7.Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας στον τομέα του ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (ψηφοφορία)
  6.8.Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας (ψηφοφορία)
  6.9.Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  6.10.Καταπολέμηση της παράνομης αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  11.1.Ιράν - πρόσφατες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  11.2.Αίγυπτος, ειδικότερα η περίπτωση του μπλόγκερ Alaa Abdel Fatah
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Ιράν - πρόσφατες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  12.2.Αίγυπτος, ειδικότερα η περίπτωση του μπλόγκερ Alaa Abdel Fatah (ψηφοφορία)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Ανάγκη προσβασιμότητας των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του 112 (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (218 kb) Κατάσταση παρόντων (53 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (968 kb) Παράρτημα 1 (10 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (237 kb) Κατάσταση παρόντων (50 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (322 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (526 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (263 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (503 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1176 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου