Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 17 november 2011 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid ***I (debat)
 4.Bestrijding van illegale visserij op mondiaal niveau (debat)
 5.De noodzaak van via nummer 112 bereikbare noodhulpdiensten (schriftelijke verklaring)
 6.Stemmingen
  
6.1.Steun van de EU voor het Internationaal Strafhof (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid ***I (stemming)
  
6.3.Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie * (stemming)
  
6.4.Top EU-VS van 28 november 2011 (stemming)
  
6.5.Open Internet en webneutraliteit in Europa (stemming)
  
6.6.Verbod op clustermunitie (stemming)
  
6.7.Modernisering van BTW-wetgeving ter versterking van de digitale binnenmarkt (stemming)
  
6.8.Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Georgië (stemming)
  
6.9.Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement (stemming)
  
6.10.Bestrijding van illegale visserij op mondiaal niveau (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Samenstelling interparlementaire delegaties
 11.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
11.1.Iran - recente gevallen van schendingen van de mensenrechten
  
11.2.Egypte, in het bijzonder het geval van blogger Alaa Abdel Fatah
 12.Stemmingen
  
12.1.Iran - recente gevallen van schendingen van de mensenrechten (stemming)
  
12.2.Egypte, in het bijzonder het geval van blogger Alaa Abdel Fatah (stemming)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - De noodzaak van via nummer 112 bereikbare noodhulpdiensten (schriftelijke verklaring)
Notulen (196 kb) Presentielijst (53 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (968 kb) Bijlage 1 (10 kb) 
 
Notulen (200 kb) Presentielijst (50 kb) Stemmingsuitslagen (292 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (518 kb)    
 
Notulen (244 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (367 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1102 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid