Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 17. novembra 2011 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Budúci rozvoj integrovanej námornej politiky ***I (rozprava)
 4.Boj proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni (rozprava)
 5.Potreba záchranných služieb prístupných na čísle 112 (písomné vyhlásenie)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Podpora Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Budúci rozvoj integrovanej námornej politiky ***I (hlasovanie)
  
6.3.Rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy * (hlasovanie)
  
6.4.Samit EÚ – USA 28. novembra 2011 (hlasovanie)
  
6.5.Otvorený internet a neutralita siete v Európe (hlasovanie)
  
6.6.Zákaz kazetovej munície (hlasovanie)
  
6.7.Modernizácia právnych predpisov týkajúcich sa DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu (hlasovanie)
  
6.8.Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (hlasovanie)
  
6.9.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (hlasovanie)
  
6.10.Boj proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zloženie medziparlamentných delegácií
 11.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
11.1.Irán – nedávne prípady porušovania ľudských práv
  
11.2.Egypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha
 12.Hlasovanie
  
12.1.Irán – nedávne prípady porušovania ľudských práv (hlasovanie)
  
12.2.Egypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha (hlasovanie)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Potreba záchranných služieb prístupných na čísle 112 (písomné vyhlásenie)
Zápisnica (196 kb) Prezenčná listina (53 kb)    Hlasovania podľa mien (968 kb) Príloha 1 (10 kb) 
 
Zápisnica (224 kb) Prezenčná listina (50 kb) Výsledky hlasovaní (274 kb) Hlasovania podľa mien (528 kb)    
 
Zápisnica (246 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovaní (476 kb) Hlasovania podľa mien (1170 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia