Index 
Jegyzőkönyv
PDF 245kWORD 231k
2011. november 17., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztése ***I (vita)
 4.Az illegális halászat elleni globális szintű küzdelem (vita)
 5.A hozzáférhető 112-es segélyhívó szolgálatok szükségessége (írásbeli nyilatkozat)
 6.Szavazások órája
  
6.1.A Nemzetközi Büntetőbíróságnak nyújtott uniós támogatás (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.2.Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztése ***I (szavazás)
  
6.3.Az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramja * (szavazás)
  
6.4.A 2011. november 28-i EU-USA csúcstalálkozó (szavazás)
  
6.5.A nyílt internet és a hálózatsemlegesség Európában (szavazás)
  
6.6.A kazettás bombák tilalma (szavazás)
  
6.7.A héa-jogszabályok korszerűsítése az egységes digitális piac fellendítése érdekében (szavazás)
  
6.8.Az EU és Grúzia közötti társulási megállapodásról szóló tárgyalások (szavazás)
  
6.9.A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában (szavazás)
  
6.10.Az illegális halászat elleni globális szintű küzdelem (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A parlamentközi küldöttségek tagjai
 11.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
11.1.Irán - az emberi jogok megsértésének legutóbbi esetei
  
11.2.Egyiptom és különösen Alaa Abdel Fatah blogger ügye
 12.Szavazások órája
  
12.1.Irán - az emberi jogok megsértésének legutóbbi esetei (szavazás)
  
12.2.Egyiptom és különösen Alaa Abdel Fatah blogger ügye (szavazás)
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 15.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)
 16.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 17.A következő ülések időpontjai
 18.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet - A hozzáférhető 112-es segélyhívó szolgálatok szükségessége (írásbeli nyilatkozat)


ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.05-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló 1639/2006/EK határozat, valamint a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól szóló 680/2007/EK rendelet módosításáról (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))


Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

ITRE, TRAN

- Az európai összekapcsolódási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))


Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

BUDG, ITRE, REGI

- A tengeri olaj- és gáziparban végzett kutatási, feltárási és termelési tevékenységek biztonságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))


Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata az Orosz Föderációból származó egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó egyes korlátozások kezeléséről szóló 1342/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (COM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ITRE

- Javaslat a 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a járművezetői kártya funkcióit tartalmazó vezetői engedély tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2011)0710 - C7-0400/2011 – 2011/0327(COD))


Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

- A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat, I. rész (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))


Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- A DEC 51/2011. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) a képviselők: állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a gyógyszeripari cégek tevékenységének felügyeletéről (B7-0612/2011)

utalva

illetékes :

vélemény:

ENVI

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kardhal halászatára vonatkozó, biológiai szempontból indokolt tilalmi időszak módosításáról (B7-0613/2011)

utalva

illetékes :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a 2013. december 31-i határidőig nyújtandó élelmiszersegélyek időtartamának meghosszabbításáról (B7-0614/2011)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

REGI, EMPL


3. Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztése ***I (vita)

Jelentés az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

Georgios Koumoutsakos előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Damien Abad (Dominique Riquet, a BUDG bizottság véleményének előadója helyett), Rosa Estaràs Ferragut (a REGI bizottság véleményének előadója), Alain Cadec (a PECH bizottság véleményének előadója), Crescenzio Rivellini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Guido Milana, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pat the Cope Gallagher, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Keith Taylor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Jim Higgins, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Peter van Dalen, Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica és Marit Paulsen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jan Kozłowski, Josefa Andrés Barea, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves és João Ferreira.

Felszólal: Maria Damanaki.

ELNÖKÖL:
Giles CHICHESTER alelnök

Felszólal: Georgios Koumoutsakos.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.11.17-i jegyzőkönyv 6.2. pont .


4. Az illegális halászat elleni globális szintű küzdelem (vita)

Jelentés az illegális halászat elleni globális szintű küzdelemről - az EU szerepe [2010/2210(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

Isabella Lövin előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Maurice Ponga (a DEVE bizottság véleményének előadója), Barbara Matera, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ole Christensen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Josefa Andrés Barea, Ian Hudghton, Elie Hoarau, Francisco Sosa Wagner, Kriton Arsenis és Guido Milana.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Richard Howitt, Gesine Meissner, Silvia-Adriana Ţicău, Andrew Henry William Brons, Ulrike Rodust és Phil Prendergast.

Felszólal: Maria Damanaki és Isabella Lövin.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.11.17-i jegyzőkönyv 6.10. pont .


(A 11.55-kor megszakított ülést 12.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

5. A hozzáférhető 112-es segélyhívó szolgálatok szükségessége (írásbeli nyilatkozat)

Felszólal: Hannes Swoboda visszatér Claudio Morgantinek a romák helyzetéről szóló tegnapi vita során elhangzott felszólalására (2011.11.16-i jegyzőkönyv 13. pont ).

°
° ° °

A Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner és Gianni Pittella képviselők által benyújtott 0035/2011 számú, a hozzáférhető 112-es segélyhívó szolgálatok szükségességéről szóló írásbeli nyilatkozat megkapta a Parlament összes képviselője többségének aláírását, így azt az eljárási szabályzat 123. cikke (3) és (4) bekezdésének megfelelően továbbítják a címzettekhez, és az aláírók nevének feltüntetésével közzéteszik a mai ülésen elfogadott szövegek között (P7_TA(2011)0519) (lásd 1. melléklet).

Felszólal: Ádám Kósa és Marian-Jean Marinescu.


6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


6.1. A Nemzetközi Büntetőbíróságnak nyújtott uniós támogatás (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Nemzetközi Büntetőbíróságnak nyújtott uniós támogatásról: a kihívásokkal való szembenézésről és a nehézségek leküzdéséről [2011/2109(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0507)

Felszólalások

Wolfgang Kreissl-Dörfler, előadó, 3 szóbeli módosítást nyújtott be az L preambulumbekezdéshez, illetve a (24) és (48) bekezdéshez, melyeket elfogadtak.


6.2. Az integrált tengerpolitika továbbfejlesztése ***I (szavazás)

Jelentés az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2011)0508)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2011)0508)


6.3. Az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramja * (szavazás)

Jelentés az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (2012–2013) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jan Březina (A7-0360/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2011)0509)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2011)0509)


6.4. A 2011. november 28-i EU-USA csúcstalálkozó (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011 és B7-0587/2011

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0577/2011

(amely a B7-0577/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011 és B7-0587/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris és Francisco José Millán Mon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Hannes Swoboda és Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff és Alexander Alvaro, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon és Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Niki Tzavela.

Elfogadva (P7_TA(2011)0510)

(A B7-0578/2011 és B7-0583/2011 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Elmar Brok az 1. módosítás kapcsán.

Sarah Ludford szóbeli módosítást nyújt be a (22) bekezdéshez, melyet elfogadnak.

Elmar Brok szóbeli módosítást nyújt be egy új (25a) bekezdés beillesztése érdekében, melyet elfogadnak.


6.5. A nyílt internet és a hálózatsemlegesség Európában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0572/2001

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0511)


6.6. A kazettás bombák tilalma (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011 és B7-0593/2011

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0588/2011

(amely a B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0592/2011 és B7-0593/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli és Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt és Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin és Robert Rochefort, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks és Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2011)0512)

(A B7-0591/2011 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.7. A héa-jogszabályok korszerűsítése az egységes digitális piac fellendítése érdekében (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0608/2001, B7-0609/2011, B7-0610/2011 és B7-0611/2011

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0608/2011

(amely a B7-0608/2001, B7-0609/2011 és B7-0610/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Marielle Gallo, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Arlene McCarthy, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Diana Wallis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,.

Kay Swinburne és Ashley Fox.

Elfogadva (P7_TA(2011)0513)

(A B7-0611/2011 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.8. Az EU és Grúzia közötti társulási megállapodásról szóló tárgyalások (szavazás)

Az Európai Parlament ajánlásait tartalmazó jelentés a Tanács, a Bizottság és az EKSZ számára az EU és Grúzia közötti társulási megállapodásról szóló tárgyalásokra vonatkozóan [2011/2133(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0514)

Felszólalások

Krzysztof Lisek (előadó) a szavazás előtt.

Hannes Swoboda szóbeli módosítást nyújt be az 5mód. módosításhoz. Mivel több mind 40 képviselő ellenzi nyilvántartásba vételét, a szóbeli módosítást nem fogadják el, és Hannes Swoboda, az S&D képviselőcsoport nevében visszavonja az 5mód. módosítást.


6.9. A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában (szavazás)

Jelentés a nemek közötti egyenlőségnek az Európai Parlament munkájában történő általános érvényesítéséről [2011/2151(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0515)


6.10. Az illegális halászat elleni globális szintű küzdelem (szavazás)

Jelentés az illegális halászat elleni globális szintű küzdelemről - az EU szerepe [2010/2210(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0516)

Felszólalások

Isabella Lövin, (előadó), szóbeli módosítást nyújt be a (35) bekezdéshez, melyet elfogadnak.


ELNÖKÖL:
Libor ROUČEK alelnök

7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Wolfgang Kreissl-Dörfler -jelentés - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki és Daniel Hannan

Georgios Koumoutsakos -jelentés - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly és Kay Swinburne

Jan Březina -jelentés - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan és Hannu Takkula

A 2011. november 28-i EU-USA csúcstalálkozó - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner és Paul Murphy

A nyílt internet és a hálózatsemlegesség Európában - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik és Kay Swinburne

A kazettás bombák tilalma - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu és Norica Nicolai

A héa-jogszabályok korszerűsítése az egységes digitális piac fellendítése érdekében - RC B7-0608/2011

Peter Jahr és Daniel Hannan

Krzysztof Lisek -jelentés - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke és Adam Bielan

Isabella Lövin -jelentés - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly és Robert Sturdy


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.30-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Libor ROUČEK alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. A parlamentközi küldöttségek tagjai

A ALDE képviselőcsoportja indítványára a Parlament jóváhagyja Kent Johansson tagként való kinevezését az EU-Horvátország parlamenti vegyesbizottságban részt vevő küldöttségbe.


11. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2011.11.15-i jegyzőkönyv 3. pont .)


11.1. Irán - az emberi jogok megsértésének legutóbbi esetei

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 és B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake és Barbara Lochbihler előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Monica Luisa Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan és George Sabin Cutaş.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig és Peter Skinner.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.11.17-i jegyzőkönyv 12.1. pont .


11.2. Egyiptom és különösen Alaa Abdel Fatah blogger ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 és B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake és Franziska Katharina Brantner előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Monica Luisa Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola és Cristian Dan Preda.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr és Othmar Karas.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.11.17-i jegyzőkönyv 12.2. pont .


12. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


12.1. Irán - az emberi jogok megsértésének legutóbbi esetei (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 és B7-0606/2011

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0594/2011

(amely a B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 és B7-0606/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin és Michael Cashman, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries és Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda és Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan és Michał Tomasz Kamiński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Bastiaan Belder és Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA-PROV(2011)0517)


12.2. Egyiptom és különösen Alaa Abdel Fatah blogger ügye (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 és B7-0607/2011

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0595/2011

(amely a B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 és B7-0607/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza és Kristian Vigenin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen és Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki és Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Bastiaan Belder és Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA-PROV(2011)0518)


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


14. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)

CONT bizottság

- Az Európai Parlamenten belüli hatékonyabb és költséghatékonyabb tolmácsolás felé (2011/2287(INI))

CULT bizottság

- Az európai felsőoktatási rendszerek modernizálása (2011/2294(INI))
(vélemény: DEVE, AFET, EMPL, ITRE)

- A határokon átnyúló önkéntes tevékenységek elismerése és ösztönzése az EU-ban (2011/2293(INI))
(vélemény: DEVE, EMPL, LIBE)

DEVE bizottság

- A Latin-Amerikával történő új fejlesztési együttműködés meghatározása (2011/2286(INI))
(vélemény: AFET)

ECON bizottság

- Az európai statisztikák minőségirányítása (2011/2289(INI))

(vélemény: REGI)

- Az Európában történő befektetés vonzereje (2011/2288(INI))
(vélemény: ITRE, REGI)

- Államháztartás a GMU-ban - 2011 (2011/2274(INI))

FEMM bizottság

- A nők részvétele a politikai döntéshozatalban – minőség és egyenlőség (2011/2295(INI))

- A férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkájáért egyenlő díjazást biztosító elv alkalmazása (2011/2285(INI))
(vélemény: EMPL)

ITRE bizottság

- A kritikus informatikai infrastruktúrák védelme. Eredmények és következő lépések: a globális kiberbiztonság felé (2011/2284(INI))
(vélemény: AFET, LIBE)

JURI bizottság

- 18. jelentés a jogalkotás minőségének javításáról - A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazása (2010) (2011/2276(INI))
(vélemény: AFCO)

- Éves jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről (2010) (2011/2275(INI))
(vélemény: PETI, IMCO)

PECH bizottság

- A kisüzemi halászat és a KHP reformja (2011/2292(INI))
(vélemény: DEVE)

- A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló 2371/2002/EK rendelet szerinti jelentéstételi kötelezettségek (2011/2291(INI))
(vélemény: ENVI)

- A közös halászati politika reformja - átfogó közlemény (2011/2290(INI))
(vélemény: DEVE, ENVI, EMPL, REGI)

Társbizottságok

IMCO bizottság

- A szellemitulajdon-jogok vámhatósági érvényesítése (COM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))
Társbizottságok IMCO, JURI, INTA
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2011.11.10)

Bizottságok felkérése

FEMM bizottság

- Éves jelentés az emberi jogok 2010. évi helyzetéről a világban és az Európai Unió emberi jogi politikája (2011/2185(INI))
utalva illetékes: AFET
vélemény: FEMM, DEVE

AGRI bizottság

- Kereskedelem a változásért: Az EU dél-mediterrán országokra vonatkozó kereskedelmi és befektetési stratégiája az arab tavasz forradalmai után (2011/2113(INI))
utalva illetékes: INTA
vélemény: AFET, EMPL, ITRE

AFET bizottság

- Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásba foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtása (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD))
utalva illetékes: INTA
vélemény: AFET, AGRI

FEMM bizottság

- Energiahatékonyság, a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezése (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
utalva illetékes: ITRE
vélemény: FEMM, ENVI


15. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 123. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

289

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

94

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

295

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

86

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

236

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

115

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

11

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

42

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

45

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

35


16. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


17. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontja: 2011. november 30. és 2011. december 1.


18. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1. melléklet - A hozzáférhető 112-es segélyhívó szolgálatok szükségessége (írásbeli nyilatkozat)

A Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner és Gianni Pittella által benyújtott 0035/2011. számú írásbeli nyilatkozat a hozzáférhető 112-es segélyhívó szolgálatok szükségességéről (2011.11.17-i jegyzőkönyv 5. pont és P7_TA(2011)0519), melyet 483 képviselő írt alá:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat