Indiċi 
Minuti
PDF 252kWORD 231k
Il-Ħamis, 17 ta' Novembru 2011 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Programm biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ulterjuri ta' Politika Marittima Integrata ***I (dibattitu)
 4.Il-ġlieda kontra s-sajd illegali fil-livell dinji (dibattitu)
 5.Il-ħtieġa ta' servizzi ta' emerġenza 112 aċċessibbli (dikjarazzjoni bil-miktub)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Appoġġ tal-UE għall-Qorti Kriminali Internazzjonali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Programm biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ulterjuri ta' Politika Marittima Integrata ***I (votazzjoni)
  
6.3.Il-Programm Qafas tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika għar-riċerka u attivitajiet ta' taħriġ nukleari * (votazzjoni)
  
6.4.Samit UE-Stati Uniti tat-28 ta' Novembru 2011 (votazzjoni)
  
6.5.L-Internet miftuħ u n-newtralità tan-net fl-Ewropa (votazzjoni)
  
6.6.Il-projbizzjoni tal-munizzjon tat-tip cluster (votazzjoni)
  
6.7.Il-modernizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-VAT biex tingħata spinta lis-suq uniku diġitali (votazzjoni)
  
6.8.Negozjati tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ġeorġja (votazzjoni)
  
6.9.Approċċ integrat għat-trattament ugwali bejn is-sessi fil-qafas tal-ħidma tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
6.10.Il-ġlieda kontra s-sajd illegali fil-livell dinji (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet interparlamentari
 11.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
11.1.Iran - każijiet reċenti ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem
  
11.2.Eġittu, b'mod partikolari l-każ tal-blogger Alaa Abdel Fatah
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  
12.1.Iran - każijiet reċenti ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)
  
12.2.Eġittu, b'mod partikolari l-każ tal-blogger Alaa Abdel Fatah (votazzjoni)
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 14.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 15.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 17.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 18.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Il-ħtieġa ta' servizzi ta' emerġenza 112 aċċessibbli (dikjarazzjoni bil-miktub)


PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.05.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Deċiżjoni Nru1639/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività ul-Innovazzjoni (2007 sa 2013) u r-Regolament (KE) Nru680/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport utal-enerġija (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

ITRE, TRAN

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

BUDG, ITRE, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-attivitajiet tal-ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1342/2007 dwar l-amministrazzjoni ta' ċerti restrizzjonijiet fuq importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tal-azzar mill-Federazzjoni Russa (COM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

irreferut

responsabbli:

INTA

opinjoni:

ITRE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-liċenzji tas-sewqan li jinkludu l-funzjonalitajiet ta' kard tas-sewwieqa (COM(2011)0710 - C7-0400/2011 - 2011/0327(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti tal-investiment - Parti I (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

JURI

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 51/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-viġilanza fuq l-azzjoni tal-azjendi farmaċewtiċi (B7-0612/2011)

irreferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tibdil tal-perjodu ta' mistrieħ bijoloġiku għas-sajd tal-pixxispad (B7-0613/2011)

irreferut

responsabbli:

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-"Estensjoni taż-żmien tal-għajnuna għall-ikel lil hinn mit-terminu stabbilit tal-31 ta' Diċembru 2013" (B7-0614/2011)

irreferut

responsabbli:

AGRI

opinjoni:

REGI, EMPL


3. Programm biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ulterjuri ta' Politika Marittima Integrata ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li jiġi stabbilit Programm biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ulterjuri ta' Politika Marittima Integrata [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

Georgios Koumoutsakos ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmet Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Damien Abad (sostitut ta' Dominique Riquet, rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG),Rosa Estaràs Ferragut (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Alain Cadec (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Crescenzio Rivellini f'isem il-Grupp PPE, Guido Milana f'isem il-Grupp S&D, Pat the Cope Gallagher f'isem il-Grupp ALDE, Keith Taylor f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR, Nikolaos Salavrakos f'isem il-Grupp EFD, Jim Higgins, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Peter van Dalen, Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica u Marit Paulsen.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jan Kozłowski, Josefa Andrés Barea, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves u João Ferreira.

Tkellmet Maria Damanaki.

PRESIDENZA: Giles CHICHESTER
Viċi President

Tkellem Georgios Koumoutsakos.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.2 tal- Minuti ta' 17.11.2011.


4. Il-ġlieda kontra s-sajd illegali fil-livell dinji (dibattitu)

Rapport dwar il-ġlieda kontra s-sajd illegali fil-livell dinji - ir-rwol tal-UE [2010/2210(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

Isabella Lövin ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmet Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Maurice Ponga (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Barbara Matera f'isem il-Grupp PPE, Ole Christensen f'isem il-Grupp S&D, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Derek Roland Clark f'isem il-Grupp EFD, Diane Dodds, Membru mhux affiljata, Josefa Andrés Barea, Ian Hudghton, Elie Hoarau, Francisco Sosa Wagner, Kriton Arsenis u Guido Milana.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Richard Howitt, Gesine Meissner, Silvia-Adriana Ţicău, Andrew Henry William Brons, Ulrike Rodust u Phil Prendergast.

Tkellmu Maria Damanaki u Isabella Lövin.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.10 tal- Minuti ta' 17.11.2011.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.55 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)

PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

5. Il-ħtieġa ta' servizzi ta' emerġenza 112 aċċessibbli (dikjarazzjoni bil-miktub)

Tkellem Hannes Swoboda, li kkummenta l-affermazzjonijiet li għamel Claudio Morganti matul id-dibattitu tal-ġurnata preċedenti dwar is-sitwazzjoni tar-Rom fl-Istati Membri (punt 13 tal- Minuti ta' 16.11.2011).

°
° ° °

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0035/2011 ippreżentata mill-Membri Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner u Gianni Pittella dwar il-ħtieġa ta' servizzi ta' emerġenza 112 aċċessibbli ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se titressaq lid-destinatarji tagħha u tiġi ppubblikata fit-Testi Adottati ta' din is-seduta (P7_TA(2011)0519) waqt li l-ismijiet tal-firmatarji jiġu indikati fil-Minuti (ara l-Anness 1).

Tkellmu: Ádám Kósa u Marian-Jean Marinescu.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Appoġġ tal-UE għall-Qorti Kriminali Internazzjonali (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar appoġġ tal-UE għall-QKI: naffaċċjaw l-isfidi u negħlbu d-diffikultajiet [2011/2109(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0507)

Interventi

Wolfgang Kreissl-Dörfler, rapporteur, ressaq 3 emendi orali għall-premessa L u għall-paragrafi 24 u 48 rispettivament, li kienu aċċettati.


6.2. Programm biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ulterjuri ta' Politika Marittima Integrata ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li jiġi stabbilit Programm biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ulterjuri ta' Politika Marittima Integrata [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvata hekk kif emendata (P7_TA(2011)0508)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0508)


6.3. Il-Programm Qafas tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika għar-riċerka u attivitajiet ta' taħriġ nukleari * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-Programm Qafas tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom) għar-riċerka u attivitajiet ta’ taħriġ nukleari (2012 - 2013) [COM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jan Březina (A7-0360/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvata hekk kif emendata (P7_TA(2011)0509)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0509)


6.4. Samit UE-Stati Uniti tat-28 ta' Novembru 2011 (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011 u B7-0587/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0577/2011

(flok B7-0577/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011 u B7-0587/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris u Francisco José Millán Mon f'isem il-Grupp PPE,

Hannes Swoboda u Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D,

Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff u Alexander Alvaro f'isem il-Grupp ALDE,

Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon u Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR,

Niki Tzavela.

Adottata (P7_TA(2011)0510)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0578/2011 u B7-0583/2011 waqgħu.)

Interventi

Elmar Brok dwar l-emenda 1.

Sarah Ludford ressqet emenda orali għall-paragrafu 22, li kienet aċċettata.

Elmar Brok ressaq emenda orali bl-għan li jintroduċi paragrafu ġdid 25a, li kienet aċċettata.


6.5. L-Internet miftuħ u n-newtralità tan-net fl-Ewropa (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0572/2001

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0511)


6.6. Il-projbizzjoni tal-munizzjon tat-tip cluster (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011 u B7-0593/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0588/2011

(flok B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0592/2011 u B7-0593/2011

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli u Eduard Kukan f'isem il-Grupp PPE,

Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt u Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D,

Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin u Robert Rochefort f'isem il-Grupp ALDE,

Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks u Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2011)0512)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0591/2011 waqgħet.)


6.7. Il-modernizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-VAT biex tingħata spinta lis-suq uniku diġitali (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0608/2001, B7-0609/2011, B7-0610/2011 u B7-0611/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0608/2011

(flok B7-0608/2001, B7-0609/2011 u B7-0610/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Marielle Gallo f'isem il-Grupp PPE,

Arlene McCarthy f'isem il-Grupp S&D,

Diana Wallis f'isem il-Grupp ALDE,

Kay Swinburne u Ashley Fox.

Adottata (P7_TA(2011)0513)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0611/2011 waqgħet.)


6.8. Negozjati tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ġeorġja (votazzjoni)

Rapport li fih ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar in-negozjati tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ġeorġja [2011/2133(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0514)

Interventi

Krzysztof Lisek (rapporteur) qabel il-votazzjoni.

Hannes Swoboda ressaq emenda orali għall-emenda 5rev. B'iktar minn 40 Membru kontra li din titqies, l-emenda orali kienet miċħuda u Hannes Swoboda, f'isem il-Grupp S&D, irtira l-emenda 5rev.


6.9. Approċċ integrat għat-trattament ugwali bejn is-sessi fil-qafas tal-ħidma tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar l-approċċ integrat għat-trattament ugwali bejn is-sessi fil-qafas tal-ħidma tal-Parlament Ewropew [2011/2151(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0515)


6.10. Il-ġlieda kontra s-sajd illegali fil-livell dinji (votazzjoni)

Rapport dwar il-ġlieda kontra s-sajd illegali fil-livell dinji - ir-rwol tal-UE [2010/2210(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0516)

Interventi

Isabella Lövin, (rapporteur), ressqet emenda orali għall-paragrafu 35, li kienet aċċettata.


PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Wolfgang Kreissl-Dörfler - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki u Daniel Hannan

Rapport Georgios Koumoutsakos - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly u Kay Swinburne

Rapport Jan Březina - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan u Hannu Takkula

Samit UE-Stati Uniti tat-28 ta' Novembru 2011 - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner u Paul Murphy

L-Internet miftuħ u n-newtralità tan-net fl-Ewropa - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik u Kay Swinburne

Il-projbizzjoni tal-munizzjon tat-tip cluster - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu u Norica Nicolai

Il-modernizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-VAT biex tingħata spinta lis-suq uniku diġitali - RC B7-0608/2011

Peter Jahr u Daniel Hannan

Rapport Krzysztof Lisek - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke u Adam Bielan

Rapport Isabella Lövin - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly u Robert Sturdy


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.30. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


10. Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet interparlamentari

Fuq talba tal-Grupp ALDE, il-Parlament irratifika l-ħatra ta' Kent Johansson bħala membru tad-delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Kroazja.


11. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal- Minuti ta' 15.11.2011)


11.1. Iran - każijiet reċenti ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 u B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake u Barbara Lochbihler ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Monica Luisa Macovei f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan u George Sabin Cutaş.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig u Peter Skinner.

Tkellmet Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.1 tal- Minuti ta' 17.11.2011.


11.2. Eġittu, b'mod partikolari l-każ tal-blogger Alaa Abdel Fatah

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 u B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake u Franziska Katharina Brantner ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu Monica Luisa Macovei f'isem il-Grupp PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola u Cristian Dan Preda.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr u Othmar Karas.

Tkellmet Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.2 tal- Minuti ta' 17.11.2011.


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


12.1. Iran - każijiet reċenti ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 u B7-0606/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0594/2011

(flok B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 u B7-0606/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin u Michael Cashman f'isem il-Grupp S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries u Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda u Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan u Michał Tomasz Kamiński f'isem il-Grupp ECR,

Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL,

Bastiaan Belder u Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA-PROV(2011)0517)


12.2. Eġittu, b'mod partikolari l-każ tal-blogger Alaa Abdel Fatah (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 u B7-0607/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0595/2011

(flok B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 u B7-0607/2011):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza u Kristian Vigenin f'isem il-Grupp S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen u Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki u Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR,

Marie-Christine Vergiat u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL,

Bastiaan Belder u Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD.

Adottata (P7_TA-PROV(2011)0518)


13. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


14. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat CONT

- Lejn interpretazzjoni aktar effiċjenti u kosteffikaċi fil-Parlament Ewropew (2011/2287(INI))

Kumitat CULT

- Il-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' edukazzjoni għolja fl-Ewropa (2011/2294(INI))
(opinjoni: DEVE, AFET, EMPL, ITRE)

- Ir-rikonoxximent u l-promozzjoni fl-UE tal-ħidmiet volontarji transkonfinali (2011/2293(INI))
(opinjoni: DEVE, EMPL, LIBE)

Kumitat DEVE

- Id-definizzjoni ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp ġdida mal-Amerika Latina (2011/2286(INI))
(opinjoni: AFET)

Kumitat ECON

- Il-ġestjoni tal-kwalità għall-Istatistika Ewropea (2011/2289(INI))
(Opinjoni: REGI)

- L-attrattiva tal-investimenti fl-Ewropa (2011/2288(INI))
(opinjoni: ITRE, REGI)

- Finanzi Pubbliċi fl-UEM - 2011 (2011/2274(INI))

Kumitat FEMM

- In-Nisa fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet Politiċi - kwalità u ugwaljanza (2011/2295(INI))

- L-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali għal ħaddiema rġiel u nisa għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali (2011/2285(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat ITRE

- Il-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika ta' Informazzjoni. Kisbiet u l-passi li jmiss: lejn ċibersigurtà dinjija (2011/2284(INI))
(opinjoni: AFET, LIBE)

Kumitat JURI

- It-18-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet - Applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità (2010) (2011/2276(INI))
(opinjoni: AFCO)

- It-28 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2010) (2011/2275(INI))
(opinjoni: PETI, IMCO)

Kumitat PECH

- Is-sajd fuq skala żgħira u s-sajd artiġjanali u r-riforma tal-PKS (2011/2292(INI))
(opinjoni: DEVE)

- L-obbligi tar-rappurtar skont ir-Regolament (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-PKS (2011/2291(INI))
(opinjoni: ENVI)

- Ir-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd - Komunikazzjoni Ġenerali (2011/2290(INI))
(opinjoni: DEVE, ENVI, EMPL, REGI)

Kumitati assoċjati

Kumitat IMCO

- L-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (COM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))
Kumitati assoċjati IMCO, JURI, INTA
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 10.11.2011)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat FEMM

- Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja fl-2010 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2011/2185(INI))
irreferut responsabbli: AFET
opinjoni: FEMM, DEVE

Kumitat AGRI

- Kummerċ għall-Bidla: L-Istrateġija Kummerċjali u ta' Investiment tal-UE għan-Nofsinhar tal-Mediterran wara r-rivoluzzjonijiet tar-Rebbiegħa Għarbija (2011/2113(INI))
irreferut responsabbli: INTA
opinjoni: AFET, EMPL, ITRE

Kumitat AFET

- L-implimentazzjoni tal-klawżola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkaniżmu ta' stabbilizzazzjoni għall-banana tal-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Amerika Ċentrali (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD))
irreferut responsabbli: INTA
opinjoni: AFET, AGRI

Kumitat FEMM

- Effiċjenza fl-Enerġija, tħassir tad-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
irreferut responsabbli: ITRE
opinjoni: FEMM, ENVI


15. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

289

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

94

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

295

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

86

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

236

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

115

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

11

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

42

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

45

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

35


16. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


17. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 30 ta' Novembru 2011 u 1 ta' Diċembru 2011.


18. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.25.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Anness 1 - Il-ħtieġa ta' servizzi ta' emerġenza 112 aċċessibbli (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 0035/2011 imressqa mill-Membri Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner u Gianni Pittella, dwar il-ħtieġa ta' servizzi ta' emerġenza 112 aċċessibbli (punt 5 tal- Minuti ta' 17.11.2011 u P7_TA(2011)0519) iffirmata minn 483 Membru:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Avviż legali - Politika tal-privatezza