Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 - Bryssel

8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020 (KOM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

BUDG, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansanterveys kasvun tukena -ohjelman eli EU:n kolmannen terveysalan monivuotisen toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2014–2020 (KOM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta luottoluokitusten liiallisen käytön osalta (KOM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta (KOM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hissien ja hissien turvakomponenttien markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoillaja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (KOM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoillakoskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yksinkertaisten paineastioiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi muiden kuin itsetoimivien vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hainevien irrottamisesta aluksella annetun asetuksen (EY) N:o 1185/2003 muuttamisesta (KOM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1300/2008 muuttamisesta (KOM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla (KOM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Ehdotus neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä sekä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamista koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen lisäsopimuksen tekemisestä (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (KOM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Määrärahasiirtoesitys DEC 52/2011 - Pääluokka III - Komissio (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Lisätalousarvioesitys nro 6 varainhoitovuoden 2011 yleiseen talousarvioon: Neuvoston kanta 30. marraskuuta 2011 (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Lisätalousarvioesitys nro 7 varainhoitovuoden 2011 yleiseen talousarvioon: Neuvoston kanta 30. marraskuuta 2011 (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverojen alalla (KOM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

INTA, IMCO

2) parlamentin valiokunnilta:

2.1) mietinnöt:

- Mietintö vetoomuksen esittäjien esiin nostamista kysymyksistä jätehuoltodirektiivin ja siihen liittyvien direktiivien soveltamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa (2011/2038(INI)) - PETI -valiokunta - Esittelijä: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (KOM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: János Áder (A7-0339/2011)

- Mietintö EKP:n vuosikertomuksesta 2010 (2011/2156(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta (KOM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - TRAN -valiokunta - Esittelijä: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamiseksi takaisin maksettavan tuen ja rahoitusjärjestelyjen osalta (KOM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (KOM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä, jossa voidaan soveltaa alennettua valmisteverokantaa (KOM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta (KOM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta (2011/2071(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Mietintö työjärjestykseen tehtävistä muutoksista, jotka koskevat Euroopan parlamentin jäsenten menettelysääntöjä taloudellisten etujen ja eturistiriitojen alalla (2011/2174(REG)) - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Mietintö johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Ukrainan välisestä assosiaatiosopimuksesta (2011/2132(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Mietintö Kroatian hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi (2011/2191(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- *** Suositus ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugali) (KOM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2009/019 FR/ Renault, Ranska) (KOM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***IMietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet sisällytetään hyväksyttävään raja-alueeseen (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Mietintö tullin uudenaikaistamisesta (2011/2083(INI)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2011 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka III – Komissio (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Mietintö Georgios Toussasin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2011/2057(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Mietintö Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2011/2162(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Mietintö Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2011/2076(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Mietintö Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2011/2099(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) jäseniltä; päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla):

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys alle 25-vuotiaiden työntekijöiden hyväksi tehtävien toimien edistämisestä (B7-0616/2011)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys vitakasvien viljelystä rannikkoalueiden ekosysteemin suojelemiseksi (B7-0617/2011)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

4) sovittelukomitealta:

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 10 kohdassa tarkoitetun sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 13 kohdassa tarkoitetun sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 13 kohdassa tarkoitetun sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti : Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 10 kohdassa tarkoitetun sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti: Εuroopan parlamentin ja neuvoston asetus kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- Talousarviomenettely 2012 - Sovitteluasiakirja – Yhteinen teksti (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnalta:

- ***III Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä talousarviomenettelyssä 2012 (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijät: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö