Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. november 30., Szerda - Brüsszel

8. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó fogyasztóvédelmi programról (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

BUDG, JURI

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata az "Egészségügy a növekedésért " című, az egészségügyre vonatkozó harmadik többéves uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek és az alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló 2011/61/EU irányelvnek a hitelminősítések túlzott figyelembevétele tekintetében történő módosításáról (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI, IMCO

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata a felvonókés a felvonókhoz készült biztonsági alkatrészek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (Átdolgozás) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (átdolgozás) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására és felügyeletére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (Átdolgozás) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- Az Európai Parlament és a Tanács határozatra irányuló javaslata az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről (COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

REGI

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (Átdolgozás) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- Robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (Átdolgozás) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (Átdolgozás) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata az egyszerű nyomástartó edények forgalomba hozatalával kapcsolatos tagállami jogszabályok harmonizálásáról (Átdolgozás) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (Átdolgozás) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- A nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (Átdolgozás) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- A cápauszonyoknak a hajók fedélzetén történő leválasztásáról szóló 1185/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- A Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1300/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információknak a nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, TRAN

- Javaslat a Tanács és az Európai Unió tagállamai kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatra az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás megkötéséről; valamint az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről Izland, és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland, és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás megkötéséről (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata a Kreatív Európa program létrehozásáról (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- A DEC 52/2011. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- 6. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2011. évi általános költségvetéshez: a Tanács 2011. november 30-i álláspontja (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- 7. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2011. évi általános költségvetéshez: a Tanács 2011. november 30-i álláspontja (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A Tanács rendeletre irányuló javaslata a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről (COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

INTA, IMCO

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés az Európai Unió tagállamaiban a hulladékgazdálkodásról szóló irányelv és egyéb kapcsolódó irányelvek alkalmazásával összefüggésben a petíciók benyújtói által felvetett kérdésekről (2011/2038(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Jelentés a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: János Áder (A7-0339/2011)

- Jelentés az EKB 2010. évi éves jelentéséről (2011/2156(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Jelentés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Jelentés az 1083/2006/EK tanácsi rendelet visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- * Jelentés a 2002/546/EK határozatnak az alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - REGI bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- * Jelentés a 2007/659/EK határozatnak az alkalmazási időtartam és a jövedékiadó-kedvezményben részesíthető éves kontingens tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - REGI bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Jelentés az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről (2011/2071(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Jelentés az eljárási szabályzatnak az európai parlamenti képviselők pénzügyi érdekeltségekre és összeférhetetlenségre vonatkozó magatartási kódexével kapcsolatos módosításairól (2011/2174(REG)) - AFCO bizottság - Előadó: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett ajánlásaival az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásról folytatott tárgyalásokhoz (2011/2132(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Jelentés Horvátország európai uniós tagságra irányuló kérelméről (2011/2191(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- *** Ajánlás a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióba történő felvételéről szóló tanácsi határozat tervezetéről (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Portugália „EGF/2011/005 PT/ Norte-Centro Automotive” referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország EGF/2009/019 FR/Renault referenciaszámú kérelme) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***IJelentés Kalinyingrád térségének, valamint egyes lengyel közigazgatási egységeknek határ menti területté minősítése tekintetében az 1931/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Jelentés a vámrendszer korszerűsítéséről (2011/2083(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 6/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Jelentés a Georgios Toussas mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2011/2057(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Jelentés a Viktor Uspaskich mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2011/2162(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Jelentés a Luigi de Magistris mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2011/2076(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Jelentés a Viktor Uspaskich mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2011/2099(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) a képviselők, állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 120. cikke)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a 25 év alatti munkavállalók érdekében történő intézkedések előmozdításáról (B7-0616/2011)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Állásfoglalásra irányuló indítvány a parti ökoszisztéma védelmét szolgáló neptunhínár termesztéséről (B7-0617/2011)

utalva

illetékes :

ENVI

4) az egyeztetőbizottság

- Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet közös szövegtervezete (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet közös szövegtervezete (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet közös szövegtervezete (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezet a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- 2012-es költségvetési eljárás - Egyeztetett dokumentum – Közös szöveg (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) az egyeztetőbizottságba delegált parlamenti küldöttség

- ***III Jelentés az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1934/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetéről (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. - Előadó: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Jelentés az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet közös tervezetéről (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. - Előadó: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Jelentés az egyeztetőbizottság által jóváhagyott, a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet közös tervezetéről (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. - Előadó: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Jelentés a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetéről (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. - Előadó: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Jelentés az egyeztetőbizottság által a 2012-es költségvetési eljárás keretében jóváhagyott közös szövegről (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - A Parlament egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. Előadó: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat