Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 30 ta' Novembru 2011 - Brussell

8. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn id-dokumenti li ġejjin:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar programm tal-konsumaturi 2014-2020 (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

BUDG, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' Programm Is-Saħħa għat-Tkabbir, it-tielet programm multiannwali ta’ azzjoni tal-UE fil-qasam tas-saħħa għall-perjodu 2014-2020 (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva2009/65/KE dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) u d-Direttiva2011/61/UE dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattivi fir-rigward tad-dipendenza eċċessiva fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

irreferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1060/2009 dwar aġenziji li jiggradaw il-kreditu [l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu] (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

JURI, IMCO

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri fir-rigward tad-disponibbiltà fis-suq ta' lifts u komponenti ta' sikurezza għal-liftijiet (Riformulazzjoni) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' strumenti ta' kejl (Riformolazzjoni) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mad-disponibbiltà fis-suq u s-superviżjoni ta' splużivi ċivili (Riformolazzjoni) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

REGI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mad-disponibilità fis-suq ta’ oġġetti pirotekniċi (Riformulazzjoni) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tagħmir u s-sistemi ta’ protezzjoni maħsuba għall-użu f’atmosferi potenzjalment esplużivi (Riformulazzjoni) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-tqegħid fis-suq tat-tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ (Riformulazzjoni) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazjzoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tqegħid fis-suq ta’ reċipjenti sempliċi taħt pressjoni (Riformulazzjoni) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-kumpatibbiltà elettromanjetika (Riformolazzjoni) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' strumenti tal-użin mhux awtomatiċi (Riformolazzjoni) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, JURI

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1185/2003 dwar it-tneħħija tax-xewka tal-klieb il-baħar abbord ta' bastimenti. (COM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

PECH

opinjoni:

ENVI

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1300/2008 tat-18ta'Diċembru2008 li jistabbilixxi pjan multiannwali għall-istokk ta’ aringi li jinsab fil-Punent tal-Iskozja u għas-sajd li jisfrutta dak l-istokk (COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

PECH

opinjoni:

ENVI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

ITRE, TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, imlaqqgħin fil-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerika, bħala l-ewwel parti, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha bħala t-tieni parti, l-Islanda, bħala t-tielet parti, u r-Renju tan-Norveġja, bħala r-raba’ parti; u dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Anċillari bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, bħala l-ewwel parti, l-Islanda, bħala t-tieni parti, u r-Renju tan-Norveġja, bħala t-tielet parti, dwar l-applikazzjoni tal-Ftehim dwar it-Trasport bl-Ajru bejn l-Istati Uniti tal-Amerika, bħala l-ewwel parti, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, bħala t-tieni parti, l-Islanda, bħala t-tielet parti, u r-Renju tan-Norveġja, bħala r-raba’ parti (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

irreferut

responsabbli:

TRAN

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

CULT

opinjoni:

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 52/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6 għall-baġit ġenerali għall-2011: Pożizzjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2011 (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 7 għall-baġit ġenerali għall-2011: Pożizzjoni tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2011 (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Kunsill: Kooperazzjoni Amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa (COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

irreferut

responsabbli:

ECON

opinjoni:

INTA, IMCO

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- Rapport dwar il-kwistjonijiet imqajma minn petizzjonanti b’rabta mal-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart, u ta’ direttivi relatati, fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (2011/2038(INI)) - Kumitat PETI - Rapporteur: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll ta' perikli ta' inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi perikolużi (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: János Áder (A7-0339/2011)

- Rapport dwar ir-Rapport Annwali tal-BĊE għall-2010 (2011/2156(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 li jistabbilixxi l-Aġenzija Marittima Ewropea tas-Sigurtà [Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima] (COM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 fir-rigward tal-għajnuna li trid titħallas lura u l-inġinerija finanzjarja (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2002/546/KE fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2007/659/KE f'dak li jirrigwarda l-perjodu ta' applikazzjoni tagħha u l-kwota annwali li tista' tibbenefika minn rata ta' sisa mnaqqsa (COM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-ġestjoni finanzjarja, għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-Koordinament tal-Politiki Ekonomiċi (2011/2071(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Rapport dwar l-emendi għar-Regoli ta' Proċedura rigward Kodiċi ta' Kondotta għall-Membri tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-interessi finanzjarji u l-kunflitt ta' interessi (2011/2174(REG)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Rapport li fih ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar in-negozjati dwar il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina (2011/2132(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Rapport dwar l-applikazzjoni tal-Kroazja biex issir membru tal-Unjoni Ewropea (2011/2191(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive mill-Portugall) (COM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2009/019 FR/Renault minn Franza) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1931/2006 rigward l-inklużjoni taż-żona ta' Kaliningrad u ta' ċerti distretti amministrattivi Pollakki fiż-żona eliġibbli tal-fruntiera (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Rapport dwar il-modernizzazzjoni tad-dwana (2011/2083(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2011 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, Taqsima III – Il-Kummissjoni (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Toussas (2011/2057(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Viktor Uspaskich (2011/2162(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Luigi de Magistris (2011/2076(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Viktor Uspaskich (2011/2099(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 120 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni ta' interventi għall-ħaddiema taħt l-età ta' 25 sena (B7-0616/2011)

irreferut

responsabbli:

EMPL

opinjoni:

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kultivazzjoni tal-posidonja biex tiġi protetta l-ekosistema tal-kosti (B7-0617/2011)

irreferut

responsabbli:

ENVI

4) mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

- Test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni dwar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni dwar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-koperazzjoni għall-iżvilupp (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni dwar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1889/2006 dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni: Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- Proċedura baġitarja 2012 - Dokument ta’ konċiljazzjoni - test konġunt (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) mid-Delegazzjoni Parlamentari fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

- ***III Rapport dwar it-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-koperazzjoni għall-iżvilupp (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Rapporteur: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Rapporteur: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Rapport dwar it-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1889/2006 dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Rapporteur: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Rapport dwar it-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-qafas tal-proċedura baġitarja 2012 (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni. Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)

Avviż legali - Politika tal-privatezza