Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 30 noiembrie 2011 - Bruxelles

8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la un program privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014-2020 (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

BUDG, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui program „Sănătate pentru creștere economică”, al treilea program multianual de acțiune a UE în domeniul sănătății pentru perioada 2014-2020 (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, IMCO

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a ascensoarelor și a componentelor de siguranță pentru ascensoare (Reformare) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE, JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (Reformare) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE, JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare lapunerea la dispozițiepe piață și controlul explozivilor de uz civil (Reformare) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE, JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE (COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice (Reformare) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE, JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (Reformare) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE, JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piațăa echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (Reformare) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE, JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune (Reformare) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE, JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (Reformare) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE, JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a instrumentelor de cântărire neautomate (Reformare) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ITRE, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului(CE) nr.1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor (COM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri (COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului şi a reprezentanţilor statelor membre, reuniţi în cadrul Consiliului, privind încheierea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte; şi privind încheierea Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, şi Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativă” (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

CULT

aviz :

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Propunere de virament de credite DEC.52/2011 - Sectiunea III - Comisie (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Proiect de buget rectificativ nr. 6 la bugetul general pe 2011: Poziția Consiliului din 30 noiembrie 2011 (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Proiect de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general pe 2011: Poziția Consiliului din 30 noiembrie 2011 (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor (COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

INTA, IMCO

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte:

- Raport referitor la problemele ridicate de petiționari în legătură cu punerea în aplicare a Directivei privind gestionarea deșeurilor și a directivelor conexe în statele membre ale Uniunii Europene (2011/2038(INI)) - PETI - Raportor: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - ENVI - Raportor: János Áder (A7-0339/2011)

- Raport referitor la Raportul anual 2010 al BCE (2011/2156(INI)) - ECON - Raportor: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (COM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - TRAN - Raportor: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește asistența rambursabilă și ingineria financiară (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - REGI - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - REGI - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2007/659/CE în ceea ce privește perioada sa de aplicare și contingentul anual care poate beneficia de un nivel redus al accizei (COM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - REGI - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - REGI - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice (2011/2071(INI)) - ECON - Raportoare: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Raport privind modificarea Regulamentului de procedură în privința codului de conduită a deputaților în Parlamentul European în materie de interese financiare și conflicte de interese (2011/2174(REG)) - AFCO - Raportor: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Raport cuprinzând recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile pentru Acordul de asociere UE-Ucraina (2011/2132(INI)) - AFET - Raportor: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Raport referitor la cererea Croației de a deveni membră a Uniunii Europene (2011/2191(INI)) - AFET - Raportor: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului Uniunii Europene privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - AFET - Raportor: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea FEG/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive introdusă de Portugalia) (COM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2009/019 FR/ Renault introdusă de Franţa) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***IRaport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1931/2006 în ceea ce privește includerea zonei Kaliningrad și a anumitor districte administrative poloneze în zona de frontieră eligibilă (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - LIBE - Raportor: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Raport referitor la modernizarea serviciilor vamale (2011/2083(INI)) - IMCO - Raportor: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2011 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, secțiunea III – Comisia (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - BUDG - Raportoare: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Georgios Toussas (2011/2057(IMM)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Raport privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Viktor Uspaskich (2011/2162(IMM)) - JURI - Raportor: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Raport privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Luigi de Magistris (2011/2076(IMM)) - JURI - Raportor: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Raport privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Viktor Uspaskich (2011/2099(IMM)) - JURI - Raportor: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) recomandări pentru a doua lectură:

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - ENVI - Raportoare: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) de către deputaţi, propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la promovarea acțiunilor în favoarea lucrătorilor sub 25 de ani (B7-0616/2011)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Propunere de rezoluţie referitoare la cultivarea posidoniei pentru a proteja ecosistemul de coastă (B7-0617/2011)

retrimis

fond :

ENVI

4) de Comitetul de conciliere

- Proiect comun aprobat de comitetul de conciliere referitor la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1934/2006 al Consiliului privind stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu ţările industrializate şi celelalte ţări şi teritorii cu venituri ridicate (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Proiect comun aprobat de comitetul de consiliere referitor la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Proiect comun aprobat de comitetul de conciliere privind Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2006 de instituire a unui instrument de finanţare pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului la scară mondială (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Proiect comun aprobat de comitetul de conciliere privind Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- Procedura bugetară 2012 - Document de conciliere – Text comun (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) de Delegaţia Parlamentului la Comitetul de conciliere

- ***III Raport referitor la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1934/2006 privind stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) – Delegaţia Parlamentului European la Comitetul de conciliere - Raportor: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Raport referitor la proiectul comun, aprobat de comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - Delegaţia Parlamentului European la Comitetul de conciliere - Raportor: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Raport referitor la proiectul comun, aprobat de comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - Delegaţia Parlamentului European la Comitetul de conciliere - Raportor: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Raport referitor la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - Delegaţia Parlamentului European la Comitetul de conciliere - Raportoare: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Raport referitor la proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare 2012 (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - Delegaţia Parlamentului European la Comitetul de conciliere - Raportori: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate