Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. november 2011 - Bruxelles

12. Arbejdsplan
CRE

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden november II (PE 473.691/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Onsdag

Forhandling af de to betænkninger fra Bernhard Rapkay om beskyttelse af Viktor Uspaskichs immunitet og privilegier (A7-0411/2011 og A7-0413/2011) opførtes som første punkt på dagsordenen, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 8.

Torsdag

Forhandlingen af forespørgslen til mundtlig besvarelse om EU's globale reaktion på hiv/aids (punkt 59 i PDOJ) erstattedes af en redegørelse fra Kommissionen om samme emne.

Bernhard Rapkays betænkning om anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' immunitet og privilegier (A7-0412/2011) opførtes under afstemningstiden.

Afstemningstiden blev forlænget til kl. 14.

°
° ° °

Talere: Peter van Dalen om valget i Egypten (formanden tog hans forslag til efterretning) og Joseph Daul, Sergio Paolo Francesco Silvestris og Bernd Posselt om afstemningstiden den følgende dag.

Arbejdsplanen fastsattes således.

(Mødet udsat kl. 15.15 på grund af en brandøvelse og genoptaget kl. 15.55.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik