Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες

12. Διάταξη των εργασιών
CRE

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Νοεμβρίου II (PE 473.691/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Τετάρτη

Εγγράφονται ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης οι δύο εκθέσεις του Bernhard Rapkay σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Viktor Uspaskich (A7-0411/2011 και A7-0413/2011) σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 8, του Κανονισμού.

Πέμπτη

Η συζήτηση επί της προφορικής ερωτήσεως: Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του HIV/AIDS από την ΕΕ (σημείο 59 του PDOJ) αντικαθίσταται από δήλωση της Επιτροπής επί του ιδίου θέματος.

Η έκθεση Bernhard Rapkay σχετικά με την Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Luigi de Magistris (A7-0412/2011) εγγράφεται στην ώρα των ψηφοφοριών.

Η ώρα των ψηφοφοριών παρατείνεται μέχρι τις 14.00.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν ο Peter van Dalen σχετικά με τις εκλογές στην Αίγυπτο (Ο Πρόεδρος σημειώνει τα σχόλιά του) και, σχετικά με την ώρα των ψηφοφοριών της αυριανής ημέρας, οι Joseph Daul, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Bernd Posselt.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 15.15 για τη διεξαγωγή ασκήσεως ταχείας εκκένωσης του κτηρίου, και επαναλαμβάνεται στις 15.55.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου