Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 30 november 2011 - Brussel

12. Regeling van de werkzaamheden
CRE

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van november II (PE 473.691/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Woensdag

Een debat over de twee verslagen van Bernhard Rapkay over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Viktor Uspaskich (A7-0411/2011 en A7-0413/2011) wordt, overeenkomstig artikel 7, lid 8, van het Reglement, als eerste debat op de agenda ingeschreven.

Donderdag

Het debat over de mondelinge vraag over de wereldwijde aanpak door de EU van hiv/aids (punt 59 van de PDOJ) wordt vervangen door een verklaring van de Commissie over hetzelfde onderwerp.

Het verslag van Bernhard Rapkay over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Luigi de Magistris (A7-0412/2011) wordt onder de stemmingen ingeschreven.

De stemmingen worden verlengd tot 14.00 uur.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Peter van Dalen over de verkiezingen in Egypte (de Voorzitter neemt kennis van deze woorden) en door Joseph Daul, Sergio Paolo Francesco Silvestris en Bernd Posselt over de stemmingen van de volgende dag.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

(De vergadering wordt om 15.15 uur onderbroken voor een evacuatie-oefening en om 15.55 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid