Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 30 noiembrie 2011 - Bruxelles

12. Ordinea lucrărilor
CRE

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din noiembrie II (PE 473.691/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Miercuri

Dezbaterea privind cele două rapoarte ale lui Bernhard Rapkay referitoare la cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Viktor Uspaskich (A7-0411/2011 şi A7-0413/2011) a fost înscrisă ca prima dezbatere de pe ordinea de zi, conform articolului 7 alineatul (8) din Regulamentul de procedură.

Joi

Dezbaterea privind întrebarea cu solicitare de răspuns oral referitoare la Lupta UE la nivel mondial împotriva HIV/SIDA (punctul 59 din PDOJ) a fost înlocuită cu o declaraţie a Comisiei privind acelaşi subiect.

Raportul lui Bernhard Rapkay referitor la Cererea de apărare a imunităţii parlamentare a lui Luigi de Magistris (A7-0412/2011) a fost înscris pe lista de votare.

Votarea s-a prelungit până la ora 14.00.

°
° ° °

Au intervenit: Peter van Dalen privind alegerile din Egipt (Preşedintele a luat act de opiniile sale) şi, cu privire la votarea de mâine, Joseph Daul, Sergio Paolo Francesco Silvestris şi Bernd Posselt.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

(Şedinţa, suspendată la 15.15 ca urmare a unui exerciţiu de evacuare, a fost reluată la 15.55.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate