Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. novembra 2011 - Brusel

12. Program práce
CRE

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej novembrovej schôdze (PE 473.691/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Streda

Rozprava k dvom správam, ktoré vypracoval Bernhard Rapkay o žiadosti o ochranu imunity a výsad Viktora Uspaskicha (A7-0411/2011 a A7-0413/2011), je v programe schôdze uvedená ako prvá rozprava, v súlade s článkom 7 ods. 8 rokovacieho poriadku.

Štvrtok

Rozprava o otázke na ústne zodpovedanie na tému Globálna reakcia EÚ na problém HIV/AIDS bola nahradená vyhlásením Komisie k tejto téme.

Do hlasovania je zaradená správa, ktorú vypracoval Bernhard Rapkay na tému Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Luigiho de Magistris (A7-0412/2011).

Hlasovanie bolo predĺžené do 14.00 h.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Peter van Dalen k voľbám v Egypte (predseda vzal jeho návrhy na vedomie) a k zajtrajšej hodine otázok Joseph Daul, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Bernd Posselt.

Týmto bol stanovený program práce.

(Rokovanie bolo prerušené o 15.15 h z dôvodu evakuačného cvičenia a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.55 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia