Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. november 2011 - Bruxelles

14. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (8.-9. december 2011) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (8.-9. december 2011)

Mikołaj Dowgielewicz (formand for Rådet) og Olli Rehn (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Paulo Rangel for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ilda Figueiredo, Martin Schulz for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Barry Madlener, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Derk Jan Eppink, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen og Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Barry Madlener, løsgænger, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, Constance Le Grip, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Barry Madlener, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan og Bogusław Sonik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann og Andrew Henry William Brons.

Talere: Olli Rehn og Mikołaj Dowgielewicz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik