Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 30. november 2011 - Brüssel

14. Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (8.–9. detsember 2011) (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (8.–9. detsember 2011)

Mikołaj Dowgielewicz (nõukogu eesistuja) ja Olli Rehn (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Paulo Rangel fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ilda Figueiredo, Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Barry Madlener, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Derk Jan Eppink, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Barry Madlener (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Posselt, Constance Le Grip, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Barry Madlener, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan ja Bogusław Sonik.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Olli Rehn ja Mikołaj Dowgielewicz.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika