Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 - Bryssel

14. Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) valmistelu (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) valmistelu

Mikołaj Dowgielewicz (neuvoston puheenjohtaja) ja Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Paulo Rangel PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ilda Figueiredo, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Barry Madlener, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Derk Jan Eppink, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Barry Madlener, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, Constance Le Grip, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Barry Madlener, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan ja Bogusław Sonik.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann ja Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: Olli Rehn ja Mikołaj Dowgielewicz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö